Euroguidance

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Eurodoradztwo w resorcie pracy

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

Eurodoradztwo w resorcie edukacji

Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1b
tel. +48 22 6466304 fax: +48 22 6465251
http://www.koweziu.edu.pl

Eurodoradztwo Polska / Euroguidance Poland

Witamy

Email Drukuj PDF

Z uwagi na cele i znaczące dokonania projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego, realizowanego w latach 1995-2006 w ramach programu Leonardo da Vinci zaplanowano jego kontynuację pod nazwą EUROGUIDANCE w nowej edycji programów Komisji Europejskiej na lata 2007-2013, w ramach Programu "Uczenie się przez Całe Życie" (Lifelong Learning Programme LLLP).

Program "Uczenie się przez Całe Życie" uruchomiony został z dniem 1.01.2007 r. na mocy Decyzji nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. W Polsce począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. projekt realizowany jest pod nazwą:


EURODORADZTWO POLSKA / EUROGUIDANCE POLAND