sliwka.jpg

Eurodoradztwo Polska

Celem projektu Eurodoradztwo Polska finansowanego ze środków Programu Erasmus+ jest wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w Europie.

Najważniejsze podejmowane w projekcie działania to:

  • upowszechnianie informacji na temat narzędzi oraz metod i technik poradnictwa zawodowego,
  • opracowywanie publikacji z zakresu teorii i dobrych praktyk poradnictwa zawodowego,
  • organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji,
  • współpraca z europejskimi sieciami promującymi mobilność i uznawanie kwalifikacji.

Aktywności realizowane są na poziomie krajowym i w ramach współpracy międzynarodowej.

Podstawową grupą docelową projektu są doradcy zawodowi pracujący z osobami dorosłymi, w tym bezrobotnymi i poszukującymi pracy oraz uczniami, słuchaczami i rodzicami.

Dzięki projektowi Eurodoradztwo Polska możliwe jest doskonalenie kompetencji zawodowych i rozwijanie warsztatu pracy doradców zawodowych.

arbuz.jpg

Zadania projektu Eurodoradztwo Polska realizowane są przez dwa Centra Eurodoradztwa – jedno w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, drugie w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

PRACA

EDUKACJA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Rynku Pracy

00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
tel. +48 22 4616400 fax: +48 22 4616401
e-mail: Sekretariat.DRP@mrpips.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Jednostką realizującą zadania projektu po stronie MEN jest:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

tel. +48 22 345-37-00
e-mail: eurodoradztwo@ore.edu.pl

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone