Aktualności

Praca

Praca

Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 9-12 kwietnia 2013 r., w Lyonie (Francja), w ramach projektu Euroguidance odbyła się wizyta studyjna, w której uczestniczyli przedstawiciele następujących krajów: Polski, Norwegii, Anglii, Belgii i Irlandii oraz organizatorzy spotkania z Francji.

Celem wizyty studyjnej było zaprezentowanie rozwiązań podejmowanych przez francuski resort edukacji dotyczących młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonej wykluczeniem społecznym, jak również omówienie kwestii dotyczących przeciwdziałania przerywania przez młodzież edukacji szkolnej. Poza tym uczestnicy zostali zaznajomieni z systemem edukacji we Francji a także z działaniami, które zapobiegają przerywaniu przez młodzież edukacji szkolnej, podejmowanymi zarówno na poziomie państwa jak i na poziomie lokalnym.

W trakcie wizyty miały miejsce spotkania ze specjalistami zajmującymi się poradnictwem zawodowym w resorcie edukacji. Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić następujące instytucje i jednostki eudukacyjne:

  • Rektorat Akademii Lyon (Academie de Lyon Rectorat)
  • Szkołę średnią – Collège Maria Casares w Rillieux La Pape,
  • Uniwersytet Claude Bernard Lyon 1 – (University Claude Bernard Lyon 1),
  • Centrum Informacji i Orientacji – Centre d’ Information et d’ Orientation (CIO) w regionie Rillieux La Pape.

Ponadto uczestnicy wizyty zapoznali się z następującymi programami realizowanymi w ramach tzw. misji na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem ze szkoły i rezygnującej z systemu edukacji:

  • Misja sukcesu szkolnego
  • Główna Misja Integracji (Mission Generale d`Insertion)
  • Misja Lokalna w Rillieux La Pape (Mission Locale)
  • Program SUKCES – (Parcours REUSSIR)
Rok 2008
  • Spotkanie w dniu 8 lipca 2008 r. poświęcone było dyskusji nad rolą Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  • Drugie spotkanie połączone zostało z wizytą studyjną w Polsce przedstawicieli Centralnego Urzędu ds. Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Słowacji. Wizyta miała miejsce w dniach 27-28 października 2008 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Zarządu Głównego ZDZ, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Biura Zawodowej Promocji Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego i KOWEZiU.
Rok 2009
Rok 2010

Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego jest inspirującą inicjatywą, która z pewnością będzie kontynuowana i rozwijana również w kolejnych latach.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone