Aktualności

Praca

Praca

Seminarium "Kompetencje doradców zawodowych z publicznych służb zatrudnienia"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Warszawie, w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2011 r. odbyło się seminarium pt. "Kompetencje doradców zawodowych z publicznych służb zatrudnienia".
Seminarium zostało zorganizowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przy wsparciu Zespołu zadaniowego ds. poradnictwa zawodowego działającego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Celem spotkania było zaprezentowanie dotychczasowych wyników prac trzech podzespołów merytorycznych wchodzących w skład Zespołu zadaniowego ds. poradnictwa zawodowego z następujących obszarów tematycznych:

  1. rozwój kompetencji zawodowych doradców zawodowych publicznych służb zatrudnienia,
  2. metodologia badań potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych,
  3. promocja poradnictwa zawodowego.

Poszczególne zagadnienia od strony teoretycznej zostały przedstawione przez zaproszonych przez Departament Rynku Pracy ekspertów, tj. eksperta ds. poradnictwa zawodowego, eksperta ds. kompetencji zawodowych oraz ekspertów ds. public relations. Eksperci swoją wiedzą wspierali również liderów poszczególnych grup podczas warsztatów.

Seminarium było okazją do merytorycznej dyskusji pomiędzy doradcami zawodowymi z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy na tematy dotyczące podnoszenia kompetencji doradców zawodowych z publicznych służb zatrudnienia. Wymiana opinii i poglądów pomiędzy praktykami poradnictwa zawodowego a ekspertami podczas warsztatów przyczyni się do wypracowania wspólnych rozwiązań, które posłużą do dalszych prac nad doskonaleniem kompetencji doradców zawodowych i przyczynią się do podnoszenia jakości realizowanych usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w publicznych służbach zatrudnienia.

Seminarium odbyło się w ramach projektu "Eurodoradztwo Polska" (Euroguidance Poland) w Programie Uczenie się przez Całe Życie.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone