Aktualności

Praca

Praca

Wizyta studyjna w Niemczech

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 21-23 września 2011 r. w Berlinie miała miejsce wizyta studyjna zorganizowana przez zespół Euroguidance Niemcy, w której wzięli udział przedstawiciele sieci Euroguidance z Francji, Irlandii, Litwy, Węgier i Polski.

Pierwszym punktem wizyty studyjnej było spotkanie zorganizowane w siedzibie berlińskiego Centrum Międzynarodowego Pośrednictwa Pracy (CMPP), będącego częścią niemieckiej Federalnej Agencji Zatrudnienia, prowadzącego usługi w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Uczestnikom spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna, w której poruszone zostały kwestie dotyczące roli CMPP, działań podejmowanych przez Euroguidance Niemcy oraz charakterystyki poradnictwa zawodowego w Niemczech.

Usługi rynku pracy w Niemczech są realizowane przez Federalną Agencję Zatrudnienia z siedzibą w Norymberdze. CMPP są częścią Federalnej Agencji Zatrudnienia i odpowiadają za prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

W CMPP pracuje w zależności od potrzeb i sytuacji na rynku pracy od 100 tys. do 120 tys. pracowników. Aktualnie zatrudnionych jest tam m.in.:

 • 8000 pracowników odpowiedzialnych za pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy,
 • 200 asystentów udzielających informacji w Centrach Informacji Zawodowej,
 • 1750 doradców zawodowych dla bezrobotnych,
 • 480 doradców zawodowych pracujących z osobami niepełnosprawnymi,
 • 2040 doradców zawodowych pracujących z młodzieżą licealną,
 • 330 doradców zawodowych pracujących z młodzieżą niepełnosprawną.

Doradcy zawodowi pracujący w CMPP pełnią także funkcję doradców EURES i świadczą usługi w ramach Sieci Euroguidance.

Najważniejsze zadania realizowane w CMPP to świadczenie usług w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego, w ramach których udzielane są informacje dotyczące możliwości podejmowania studiów, poszukiwania pracy za granicą, programów europejskich realizowanych dla obywateli Niemiec, a także własnych projektów realizowanych w ramach Programu Leonardo da Vinci, projektów ułatwiających mobilność w zakresie edukacji, uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą, ubezpieczenia od bezrobocia i ubezpieczeń społecznych w ramach międzynarodowych ram prawnych. Pracownicy CMPP udzielają także pomocy imigrantom mieszkającym w Niemczech np. w podjęciu pracy, ale i w powrocie do kraju ich pochodzenia, oferują także pomoc doradczą dla osób zainteresowanych studiowaniem w Niemczech. Pracownicy CMPP organizują również spotkania z uczniami szkół w innych krajach chcąc w ten sposób zachęcić tę młodzież do podjęcia nauki w Niemczech.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie, w siedzibie organizacji pozarządowej Arbeit & Bildung e.v., na którym zaprezentowano realizowane przez tę organizację projekty "Kumulus-Plus" i "Kumulus" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków komisarza ds. Integracji i Migracji Senatu Berlina, a w przypadku "Kumulus-Plus" także przez Federalną Agencję Zatrudnienia i Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec. W ramach ww. projektów prowadzone są działania na rzecz imigrantów, a ich głównym celem jest pomoc uczestnikom projektu w powrocie lub wejściu na rynek pracy oraz pomoc w rozpoczęciu życia zawodowego w Niemczech.

W drugim dniu wizyty studyjnej uczestnicy zostali zaproszeni do odwiedzenia działającego od stycznia 2011 r. nowoczesnego Centrum Informacji Zawodowej (CIZ) w Halberstad, które zostało utworzone w ramach projektu pilotażowego. CIZ zajmuje się pomocą w zakresie wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia w kraju i za granicą, doboru szkoleń i pomocy w wyborze zawodu czy kierunku studiów, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, itp. Z po-mocy CIZ mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.

CIZ wyposażone jest w:

 • stanowiska komputerowe o charakterze infomatów, umożliwiające przeglądanie i wydruk ofert pracy,
 • ekrany informacyjne, na których wyświetlane są oferty pracy, bieżące informacje o organizowanych lub współorganizowanych przez CIZ wydarzeniach,
 • miejsce, w którym można przejrzeć aktualną prasę z ofertami pracy, zapoznać się z wydrukowanymi ofertami, przejrzeć na miejscu dostępne w CIZ publikacje,
 • stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, wyposażone w drukarki, umożliwiające przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, wykonanie testów zawodowych, zaznajomienie się z ofertami pracy,
 • budkę telefoniczną dla klientów chcących umówić się z pracodawcą w sprawie spotkania o pracę,
 • bogatą bibliotekę zaopatrzoną w broszury, ulotki, specjalistyczne publikacje dla uczniów i studentów, osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone