Aktualności

Praca

Praca

Wizyta studyjna w Niemczech i Szwajcarii

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 2-9 października 2011 r. miała miejsce wizyta studyjna w Niemczech i Szwajcarii, w której wzięli udział specjaliści z Polski, związani z poradnictwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Wizyta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. W wizycie tej, na zaproszenie organizatorów, uczestniczyło dwoje przedstawicieli Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a ich udział w tym przedsięwzięciu odbył się w ramach projektu "Eurodoradztwo Polska" (Euroguidance Poland) w programie Uczenie się przez Całe Życie.

Celem wizyty było poznanie aktualnego stanu i doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego oraz poradnictwa kariery w Niemczech oraz Szwajcarii.
Program wizyty obejmował spotkania:

  • w Centrum Informacji Zawodowej i Centrum Kształcenia Zawodowego w Schaffhausen (Szwajcaria);
  • w szkołach, Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz Urzędzie Pracy dla powiatu Schwarzwald-Baar (Niemcy);
  • w fimie Aesculap będącej producentem wyrobów medycznych wykorzystywanych głównie w chirurgii i Akademii Aesculapa - ośrodku szkoleniowym tej firmy w Tuttlingen (Niemcy).

Program przewidywał także spotkanie z koordynatorem programu EURES dla krajów nad Jeziorem Bodeńskim oraz wymianę doświadczeń z przedstawicielami Niemieckiego Sto-warzyszenia Doradców Zawodowych i Szkolnych.

Szwajcaria

W Szwajcarii uczestnicy wizyty odwiedzili Centrum Informacji Zawodowej w Schaffhausen (Berufsinformationszentrum – BIZ). BIZ świadczy informację zawodową oraz poradnictwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych. Organizuje również kursy dla rodziców i nauczycieli, spotkania informacyjne w szkołach oraz otwarte dni w zakładach pracy. BIZ prowadzi także zajęcia dla uczniów mających problemy z zakończeniem edukacji i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych oraz uczniów, którzy przerwali naukę.

W BIZ można bezpłatnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi: studiów, uczelni, warunków rozpoczęcia studiów, kursów, a także poznać świat zawodów. Młodzież i osoby dorosłe mogą także skorzystać z indywidualnej porady zawodowej, informacji zawodowej czy też z oferowanych kursów. Poradnictwo dla młodzieży jest bezpłatne, natomiast osoby dorosłe mogą bezpłatnie otrzymać trzy porady zawodowe, a za kolejne muszą płacić. Klientami są również osoby bezrobotne, które kierowane są z urzędów pracy na porady, kursy i szkolenia dostępne w ofercie BIZ. Koszty udzielanej im pomocy pokrywa urząd pracy.

W Centrum Kształcenia Zawodowego Schaffhausen – Wibilea AG uczestnicy wizyty zapo-znali się z organizacją kształcenia zawodowego w regionie Schaffhausen. Centrum Wibilea AG to miejsce kształcenia pracowników dla potrzeb przemysłu elektromaszynowego. Uczniowie tego centrum mogą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu uczestnicząc w kursach, zajęciach w szkole zawodowej albo w kształceniu organizowanym w przedsiębiorstwach. Centrum kształci uczniów w 16 zawodach. Ma także możliwość skie-rowania swoich uczniów na praktyki zawodowe. Zajmuje się również rekrutacją uczniów i studentów na zlecenie firm, które wcześniej zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów z danej dziedziny.

Niemcy
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone