Aktualności

Praca

Praca

IV edycja OTK

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W tym roku odbyła się już IV edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i podobnie jak w latach ubiegłych Minister Pracy i Polityki Społecznej objął swym patronatem to przedsięwzięcie. Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, zwanego potocznie OTK, odbywała się w dniach 15–21 października pod hasłem: "Praca: zawód czy kompetencje?".

W dniu 11 października 2012 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie miała miejsce konferencja inaugurująca IV OTK. Konferencję inaugurującą rozpoczęli i poprowadzili przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej (SDSiZ), którzy na wstępie zaprezentowali raport podsumowujący OTK z 2011 r. jak również przedstawili informacje na temat olimpiady z wiedzy o planowaniu kariery zawodowej realizowanej w 2011 r.

W konferencji otwierającej IV OTK uczestniczył przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który omówił aktualnie podejmowane działania resortu na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Następnie prezentacje wygłosili zaproszeni prelegenci z Urzędu M. St. Warszawy oraz instytucji edukacyjnych z różnych miast Polski. Prezentacje w głównej mierze dotyczyły projektów POKL w zakresie poradnictwa zawodowego, skierowanych do młodzieży szkolnej a także do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Następnie uczestnicy konferencji mogli uczestniczyć w warsztatach poświęconych metodom i technikom wspomagających pracę doradcy zawodowego.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to przedsięwzięcie o skali ogólnopolskiej, którego głównym celem jest promocja poradnictwa zawodowego zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym. OTK powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa ta jest skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, studentów, jak i osób dorosłych. W ramach OTK mają miejsce wydarzenia o różnym charakterze: konferencje, seminaria i warsztaty dla doradców zawodowych, psychologów szkolnych, pedagogów i nauczycieli, spotkania z pracodawcami oraz osobami, które odniosły sukces, targi pracy, wystawy, konkursy, gry, quizy, festyny, dni otwarte szkół, uczelni, placówek i instytucji resortów pracy oraz edukacji realizujących usługi w zakresie poradnictwa zawodowego. Ponadto odbywają się warsztaty, treningi i inne formy poradnictwa grupowego oraz porady i konsultacje indywidualne, projekcje filmów zawodoznawczych i prezentacje programów komputerowych wspierających podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone