Aktualności

Praca

Praca

Wizyta studyjna w Lyonie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 9-12 kwietnia 2013 r., w Lyonie (Francja), w ramach projektu Euroguidance odbyła się wizyta studyjna, w której uczestniczyli przedstawiciele następujących krajów: Polski, Norwegii, Anglii, Belgii i Irlandii oraz organizatorzy spotkania z Francji.

Celem wizyty studyjnej było zaprezentowanie rozwiązań podejmowanych przez francuski resort edukacji dotyczących młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonej wykluczeniem społecznym, jak również omówienie kwestii dotyczących przeciwdziałania przerywania przez młodzież edukacji szkolnej. Poza tym uczestnicy zostali zaznajomieni z systemem edukacji we Francji a także z działaniami, które zapobiegają przerywaniu przez młodzież edukacji szkolnej, podejmowanymi zarówno na poziomie państwa jak i na poziomie lokalnym.

W trakcie wizyty miały miejsce spotkania ze specjalistami zajmującymi się poradnictwem zawodowym w resorcie edukacji. Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić następujące instytucje i jednostki eudukacyjne:

  • Rektorat Akademii Lyon (Academie de Lyon Rectorat)
  • Szkołę średnią – Collège Maria Casares w Rillieux La Pape,
  • Uniwersytet Claude Bernard Lyon 1 – (University Claude Bernard Lyon 1),
  • Centrum Informacji i Orientacji – Centre d’ Information et d’ Orientation (CIO) w regionie Rillieux La Pape.

Ponadto uczestnicy wizyty zapoznali się z następującymi programami realizowanymi w ramach tzw. misji na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem ze szkoły i rezygnującej z systemu edukacji:

  • Misja sukcesu szkolnego
  • Główna Misja Integracji (Mission Generale d`Insertion)
  • Misja Lokalna w Rillieux La Pape (Mission Locale)
  • Program SUKCES – (Parcours REUSSIR)
Wizyta w Rektoracie Akademii Lyon (Academie de Lyon Rectorat)

Realizacją polityki edukacyjnej w zakresie zarządzania zajmują się terenowe departamenty administracyjne – Akademie (académies). Francja jest podzielona na 30 Akademii, którymi bezpośrednio w imieniu ministerstwa kierują tzw. rektorzy (recteurs) przy pomocy rozbudowanych rektoratów (rectorat).

Akademia jest jednostką państwową umożliwiającą wdrażanie zaleceń rządu dotyczących polityki edukacyjnej na poziomie regionalnym. Funkcjonowanie Akademii pozwala na podejmowanie działań uwzględniających kontekst lokalny we współpracy ze społecznościami lokalnymi: gminami (communes) w zakresie szkolnictwa podstawowego, departamentami (départements) dla instytucji typu koledże (college - oferujące kształcenie średnie I stopnia) oraz regionami (regions) dla instytucji typu liceum (lycées – szkoła na poziomie liceum oferująca kształcenie średnie II stopnia).

W ramach Rektoratu Akademii Lyon funkcjonują podmioty odpowiedzialne za gromadzenie, tworzenie i rozpowszechnianie informacji dla uczniów w zakresie poradnictwa edukacyjnego i zawodowego: oddział Krajowego Biura Informacji o Edukacji i Pracy (Office national d'information sur les enseignements et les professions – ONISEP) wraz z Departamentem ds. Poradnictwa i Orientacji Zawodowej (Service acadèmique d’information et d’orientation - SAIO) oraz Centra Informacji i Poradnictwa (Centre d'information et d'orientation - CIO).

System edukacji we Francji
Wizyta w szkole średniej - Collège Marii Casares w Rillieux La Pape
Wizyta na Uniwersytecie Claude Bernarda w Lyonie
Wizyta w Centrum Informacji i Orientacji w Rillieux La Pape
Program Misja sukcesu szkolnego
Główna Misja Integracji
Misja Lokalna
Program SUKCES - Parcours REUSSIR
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone