Aktualności

Praca

Praca

Wizyta studyjna w Lublanie, Słowenia

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 30 września i 1 października 2014 r. w Lublanie odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Euroguidance Słowenia.
W wizycie wzięli udział przedstawiciele Euroguidance z Czech, Malty i Polski oraz doradcy zawodowi z Czech.
Podczas dwudniowej wizyty uczestnicy mieli okazję odwiedzić Centrum Kariery, Instytut dla Osób Niewidomych i Słabo Widzących oraz Zespół Szkół w Lublanie.

Na początku wizyty uczestnicy odwiedzili Centrum Kariery w Lublanie działające w ramach Słoweńskich Publicznych Służb Zatrudnienia, których pracę koordynuje Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Socjalnych i Równego Traktowania Słowenii.

Centrum świadczy pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, w tym w ramach sieci EURES. W strukturze Centrum działa również krajowy koordynator i zespół Euroguidance.

Podczas wizyty w Centrum uczestnicy poznali realizowane tam zadania, a także sposoby i narzędzia wspierające świadczenie pomocy zarówno w siedzibie Centrum, jak i na odległość.

Pracownicy Centrum wykorzystują różnego rodzaju metody w pracy z klientami, w tym celu organizują między innymi warsztaty tematyczne dla poszukujących pracy i pracodawców. Warsztaty dla poszukujących pracy dotyczą ogólnie problematyki wejścia lub powrotu na rynek pracy albo przebranżowienia. Szczególnie duży nacisk kładzie się na przygotowanie osób do autoprezentacji na każdym etapie rekrutacji. Warsztaty organizowane dla pracodawców mają na celu przygotowanie ich do przeprowadzenia rekrutacji, która zagwarantuje właściwy dobór kandydata do oferowanego stanowiska.

W ramach projektów Centrum przygotowało także strony internetowe, za pośrednictwem których użytkownicy mają dostęp do informacji z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Przez całą dobę mogą również nawiązać kontakt z doradcą zawodowym lub samodzielnie wykonać jeden z testów psychologicznych, które mogą być przydatne w rozwiązaniu problemów dotyczących rozwoju kariery zawodowej. Strony internetowe zawierają także materiały, które mogą być wykorzystywane przez innych pracowników PSZ i mogą służyć im jako inspiracja lub być gotowym materiałem do wykorzystania w pracy z klientami.

Podczas wizyty w Centrum uczestnikom zaprezentowano również problematykę związaną z sektorem edukacji. W Słowenii obowiązuje czteropoziomowy system edukacji. Poziom pierwszy obejmuje edukację dzieci w wieku od 1-6 lat, która jest nieobowiązkowa, poziom drugi – podstawowy obejmuje dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat i jest obowiązkowy dla wszystkich, poziom trzeci – średni obejmuje młodzież w wieku 15-19 lat, nauka na tym poziomie jest nieobowiązkowa oraz poziom czwarty - wyższy dla osób w wieku 19-27 lat pozwalający uzyskać tytuły licencjata i magistra oraz stopień doktora nauk, podobnie jak na poziomie średnim nauka na nim jest nieobowiązkowa.

W Słowenii duży nacisk kładziony jest na walkę z przedwczesnym kończeniem edukacji przez młodzież w wieku 15-25 lat (drop-outs), szczególnie zaś niepodejmowanie nauki na poziomie średnim lub porzucanie jej tuż przed lub po zakończeniu poziomu podstawowego. Aby ograniczyć to zjawisko wprowadzono rozwiązania, które mają zachęcać młodzież do podjęcia lub kontynuowania nauki szkolnej, m. in. poprzez równoczesną naukę zawodu. W tym celu położono większy nacisk na zdobywanie przez młodzież umiejętności praktycznych niż wiedzy teoretycznej. Ciekawym rozwiązaniem jest umożliwienie kilkukrotnego zdawania egzaminu zaliczającego, a także wsparcie w wyborze ścieżki zawodowej.

W drugim dniu wizyty uczestnicy odwiedzili Instytut dla Osób Niewidomych i Słabo Widzących, gdzie świadczona jest pomoc dla dzieci i młodzieży ze znacznym stopniem lub zupełnym uszkodzeniem wzroku.
Podczas tego spotkania uczestnikom zaprezentowano m.in. dwa interesujące przedsięwzięcia realizowane przez Instytut: organizowanie dla młodzieży staży w instytucjach publicznych oraz prowadzenie kursu dla niewidomych lub słabo widzących kelnerów.

Udział w stażu daje osobie niewidomej możliwość poznania świata pracy i zdobycia umiejętności poruszania się w środowisku zawodowym. Dla pracodawcy przyjmującego stażystę to doskonała możliwość sprawdzenia jak osoby niepełnosprawne (tu niewidome lub słabo widzące) radzą sobie w pracy oraz przekonania się, że są to bardzo wartościowi pracownicy jeśli tylko da im się szansę zatrudnienia i odpowiednio przygotuje miejsce pracy. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia kilku filmów instruktażowych przygotowanych z myślą o pracodawcach, którzy są zainteresowani przyjęciem na staż podopiecznych Instytutu. Filmy prezentowały podstawowe informacje dotyczące tego jak przygotować miejsce pracy dla stażysty/pracownika niewidomego i jak „zaopiekować się” nim w pierwszych dniach jego pracy, aby poczuł się w niej bezpiecznie.

Pomysł aby zorganizować kurs w zawodzie kelnera dla osób niewidomych i słabo widzących to zadanie, na pozór bardzo trudne, ale zrealizowane z powodzeniem w pierwszej edycji kursu. Osoby, które ukończyły pierwszą edycję kursu, podjęły bowiem pracę w jednej z restauracji w Lublanie. Podczas wizyty studyjnej w Instytucie realizowano drugą edycję kursu. Uczestnicy drugiej edycji mimo krótkiego okresu nauki, mogli również poszczycić się pierwszymi wyróżnieniami w profesjonalnych konkursach zawodowych, w których uczestniczą na równi z osobami widzącymi.

Instytut proponuje swoim podopiecznym ciekawą formę przygotowania do życia w świecie osób widzących. Dzięki zajęciom w specjalnie zaprojektowanym ogrodzie, uczniowie uczą się jak wykorzystywać zmysły dotyku, słuchu i węchu w codziennym życiu.

Uczestnicy wizyty studyjnej byli także gośćmi Zespołu Szkół w Lublanie, gdzie zaprezentowano jak efektywnie połączyć proces edukacji szkolnej i zawodowej. Uczniowie szkoły podczas zajęć przerabiają program przewidziany dla szkół średnich, natomiast w ramach nauki zawodu w przyszkolnych warsztatach uczą się m.in. zawodu stolarza. Sale lekcyjne wyposażone zostały w meble i pomoce naukowe wykonane przez uczniów szkoły. Szkoła przygotowuje wysoko wyspecjalizowanych pracowników i zapewnia im odpowiednią renomę już na starcie. Wykonane przez uczniów w przyszkolnych warsztatach wyroby z drewna są sprzedawane odbiorcom zewnętrznym, a często są wykonywane na ich specjalne zamówienie.

Wizyta studyjna w Lublanie pokazała jak dużą wagę w Słowenii kładzie się na łączenie nauki szkolnej i zawodowej, tak aby wykształceni młodzi ludzie po zakończeniu edukacji nie zasilali szeregów bezrobotnych, ale znajdowali pracę w wyuczonym zawodzie.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone