Aktualności

Praca

Praca

Szkolenie dla multiplikatorów Programu "Szukam Pracy"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 8-12.05.2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie, odbyło się szkolenie z zakresu programu szkolenia „Szukam Pracy” skierowane do doradców zawodowych z Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP). Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska”, w programie Erasmus+.

W szkoleniu udział wzięło 18 doradców zawodowych z dziesięciu WUP-ów, którzy w wyniku ukończonego szkolenia otrzymali uprawnienia do:

 • prowadzenia szkoleń dla doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy w zakresie stosowania programu szkolenia ,,Szukam Pracy”,
 • prowadzenia szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem programu szkolenia ,,Szukam Pracy”.

Szkolenie miało formę wykładowo-warsztatową. Program obejmował przygotowanie do prowadzenia następujących 18 sesji szkoleniowych:

 1. Pierwszy dzień szkolenia.
 2. Metody nauki stosowane podczas szkolenia.
 3. Reakcje w trudnych sytuacjach.
 4. Kompetencje i predyspozycje zawodowe.
 5. Bariery na drodze do zatrudnienia.
 6. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia.
 7. Analiza rynku pracy.
 8. Formy zatrudnienia.
 9. Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne.
 1. Sztuka mówienia prezentacji.
 2. Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy.
 3. Oferty na rynku pracy.
 4. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna.
 6. Edukacja dla rynku pracy.
 7. Plan poszukiwania pracy.
 8. Podjęcie zatrudnienia.
 9. Zakończenie szkolenia.

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane jest przez doradców zawodowych w powiatowych urzędach pracy, w ramach poradnictwa zawodowego.

Celem szkolenia jest pomoc osobom nie posiadającym doświadczenia w poszukiwaniu pracy, osobom które utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu oraz osobom, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

Program szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowany jest przez doradców zawodowych w urzędach pracy w okresie trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:

40 godzin zajęć prowadzonych metodą warsztatów szkoleniowych w formie odrębnych sesji tematycznych, realizowanych przez 10 kolejnych dni roboczych

40 godzin ćwiczeń praktycznych, w ramach których uczestnicy szkolenia poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń w poszukiwaniu pracy, wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni roboczych

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone