Aktualności

Praca

Praca

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to realizowane co roku wydarzenie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, wspierania edukacji, wyboru zawodu, podjęcia pracy i planowania kariery.

Ogólnopolski Tydzień Kariery po raz pierwszy zorganizowany został w dniach 5-11 października 2009 r. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu edukacji, zawodu, pracy i kariery. Inicjatywa skierowana jest zarówno do uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych.
Tegoroczna edycja OTK odbędzie się w dniach 16-22 października. Motywem przewodnim będzie hasło – Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje.
Od początku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmuje honorowym patronatem działania OTK.
Dodatkowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie http://otk.sdsiz.com.pl/.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone