Aktualności

Praca

Praca

Inicjatywa Skills Profile Tool for Third Country Nationals

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Skills Profile Tool for Third Country Nationals czyli Narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej.

skills_profile_tool.png

Narzędzie będące elektroniczną aplikacją służy rozpoznawaniu i profilowaniu umiejętności oraz kwalifikacji osób ubiegających się o azyl, uchodźców, imigrantów i obywateli tzw. państw trzecich. Aplikacja ma pełnić funkcję pomocniczą i może być wykorzystywana przez instytucje i osoby, które oferują pomoc obywatelom państw trzecich. Powinna być używana w sytuacjach przeprowadzania rozmów, bądź pogłębionych wywiadów mających na celu poznanie danej osoby, jej umiejętności, kwalifikacji i doświadczeń.

Narzędzie do tworzenia profilu umiejętności (…) utworzone zostało aby z jednej strony wspierać osoby z państw trzecich w opracowaniu profilu ich umiejętności, a z drugiej aby pomóc pracownikom socjalnym lub doradcom w identyfikacji kolejnych działań. Zebrane informacje można wykorzystać w obszarach, takich jak: opracowanie planu działania, określenie potrzeb szkoleniowych oraz poszukiwanie pracy i/lub dopasowywanie do stanowiska pracy. Aplikacja nie może służyć jako wsparcie procesu walidacji ponieważ nie ma charakteru rozwiązania legislacyjnego.

Narzędzie do tworzenia profilu umiejętności (…) może być wykorzystywane przez: służby krajowe odpowiedzialne za integrację uchodźców, placówki przyjmujące imigrantów, instytucje świadczące pomoc w podjęciu zatrudnienia/integracji z rynkiem pracy, doradców ds. edukacji i szkoleń, służby socjalne oraz organizacje pozarządowe i charytatywne. Aplikacja jest bezpłatna i ogólnie dostępna.

Aktualnie narzędzie przygotowane zostało w jęz. angielskim. Docelowo dostępne będzie we wszystkich językach UE i EOG oraz w językach: arabskim, perskim, pasztuńskim, sorani (dialekt irański), somalijskim i tigrinia (język semicki). Możliwe będzie jednoczesne wyświetlanie na ekranie komputera dwóch języków, co pozwoli na ograniczenie bariery językowej pomiędzy pracownikiem zajmującym się sprawą a obywatelem państwa trzeciego.

Aplikacja dostępna jest w wersji internetowej dla komputerów PC i urządzeń przenośnych, ale może też być wykorzystywana poprzez aplikacje mobilne. Po zakończeniu przygotowywania profilu umiejętności następuje eksport danych do formatu PDF, Word lub XML. Narzędzie do tworzenia profilu umiejętności (…) jest cały czas modyfikowane, wersja beta dostępna jest pod adresem:

http://skpt-test.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/#/

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone