Aktualności

Praca

Praca

Portal EU Skills Panorama

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

EU Skills Panorama to portal prowadzony i aktualizowany przez CEDEFOP.

skills_panorama.png

Portal EU Skills Panorama to narzędzie, które umożliwia dostęp do informacji o tym, jak kształtuje się zapotrzebowanie na umiejętności we wszystkich państwach UE. Portal jest źródłem informacji ilościowych i jakościowych o zapotrzebowaniu na umiejętności w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej. Informacje opracowywane są na podstawie danych i prognoz gromadzonych na poziomie wspólnotowym i przez poszczególne państwa członkowskie.

Jednym z najważniejszych źródeł informacji zasilających portal EU Skills Panorama są Sprawozdania na temat wolnych miejsc pracy i zatrudnienia w Europie (European Vacancy and Recruitment Reports).
Portal sygnalizuje, które zawody/profesje/specjalizacje należą do najszybciej rozwijających się, a które wiążą się z najwyższą liczbą nieobsadzonych stanowisk pracy. Informacje udostępniane są według poszczególnych sektorów, zawodów i państw. CEDEFOP dokłada starań aby dane były systematycznie i na bieżąco aktualizowane.
Na portalu znajdziemy ponadto:

  • dane dotyczące trendów na rynku pracy oraz w konkretnych sektorach,
  • prognozy dla danego sektora oraz opis zapotrzebowania na konkretne umiejętności i informacje o niedopasowaniu umiejętności do oczekiwań rynku pracy,
  • wykaz źródeł informacji na poziomie krajowym, międzynarodowym i europejskim.

Obecna, pierwsza edycja portalu adresowana jest głównie do twórców polityki oraz analityków. Portal będzie jednak dopracowywany i rozwijany tak, aby spełniał potrzeby osób poszukających pracy, pracowników oraz pracodawców i ułatwiał im podejmowanie decyzji zawodowych.
Docelowo EU Skills Panorama ma uzupełniać inne narzędzia unijne, takie jak: wspomniane już Sprawozdania na temat wolnych miejsc pracy i zatrudnienia w Europie, badania pracodawców oraz europejskie rady sektorowe ds. umiejętności. Planowany jest dalszy rozwój portalu i aktualizowanie zawartych na nim informacji m.in.: przy wsparciu ze strony państw członkowskich i organizacji partnerskich.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone