Aktualności

Praca

Praca

Seminarium pt.: "Zintegrowany System Kwalifikacji – wyzwania i możliwości w kontekście całożyciowego poradnictwa zawodowego"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 26-27 czerwca 2018 r., w Hotelu Rest w Morach k. Warszawy, zorganizowane zostało seminarium pt.: "Zintegrowany System Kwalifikacji – wyzwania i możliwości w kontekście całożyciowego poradnictwa zawodowego".

Seminarium było pierwszą inicjatywą szkoleniową przygotowaną wspólnie przez dwie Sieci – Eurodoradztwo i Europejskie Ramy Kwalifikacji w ramach współpracy Departamentu Rynku Pracy MRPiPS z Departamentem Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN.
Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia ze wszystkich województw. Rekrutacja przeprowadzona została zgodnie z zasadą – jeden pracownik wojewódzkiego urzędu pracy i trzech pracowników powiatowych urzędów pracy z danego województwa.
Program seminarium został przygotowany wspólnie przez DRP MRPiPS, DSKKZ MEN i ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych. Zagadnienia merytoryczne zostały zaprezentowane przez wskazanych przedstawicieli IBE.
Ogólnym celem seminarium było po pierwsze – przedstawienie pracownikom PSZ informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także struktury, treści i funkcji Polskiej Ramy Kwalifikacji i jej odniesień do Europejskiej Ramy Kwalifikacji oraz po drugie – wypracowanie rekomendacji dotyczących szkoleń z zakresu ZSK adresowanych do pracowników PSZ, które organizowane będą w latach 2019-2020.
Szczegółowe zagadnienia, które zostały zaprezentowane w czasie seminarium to:

  • ZSK – podstawowe pojęcia, procesy i instytucje,
  • opisywanie efektów uczenia się w ZSK,
  • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji i jego planowane modyfikacje,
  • walidacja i bilans kompetencji,
  • rola ZSK w kontekście działalności PSZ.
Istotnym punktem programu była moderowana przez ekspertów z IBE dyskusja w formule World Café. Rozmowy i wymiana opinii na dany temat, w oparciu o przygotowane pytania pomocnicze, miały na celu określenie wskazówek/tematów/zagadnień istotnych w kontekście wypracowania rekomendacji dotyczących treści szkoleń dla pracowników PSZ zaplanowanych na kolejne dwa lata.
Wstępna wersja rekomendacji przedstawiona została przez eksperta IBE jako podsumowanie dwudniowego seminarium. W dalszej kolejności prace nad założeniami do szkoleń będą prowadzone wspólnie przez DRP MRPiPS, DSKKZ MEN i IBE.
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone