Aktualności

Praca

Praca

Opracowanie "Refleksje z rozmów doradczych" dla doradców zawodowych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przekazujemy opracowanie pt. "Refleksje z rozmów doradczych", które zostało zrealizowane w ramach działalności Zespołu Roboczego ds. Poradnictwa Zawodowego działającego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. Opracowanie powstało w oparciu o ankietowe wypowiedzi doradców zawodowych zatrudnionych w Wojewódzkich Urzędach Pracy, a informacje pochodzące z ankiet zebrał Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Załączony materiał jest zbiorem refleksji na temat pracy doradczej z klientem. Zawiera cenne wskazówki oraz gotowe scenariusze dotyczące przeprowadzania rozmów doradczych.
Opracowanie skierowane jest do wszystkich osób, które na co dzień pracują z klientami przeżywającymi trudności w sferze zawodowej, a szczególnie przydatne może okazać się dla doradców zawodowych rozpoczynających swoją pracę z klientem, poszukujących wiedzy i praktycznych umiejętności.

W przekazanym tekście opracowania zachowano oryginalną pisownię autorów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowania:

Refleksje z rozmów doradczych

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone