Aktualności

Praca

Praca

Publikacja Sieci Euroguidance pt.: Euroguidance Highlights 2018

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Publikacja prezentuje najważniejsze aktywności Centrów Euroguidance w 2018 roku. Przedstawione w niej zostały informacje na temat aktywności Sieci, w tym spotkań członków Sieci i grup roboczych, współpraca w ramach inicjatywy Cross Border i programu Academia. Wydawnictwo prezentuje także bogatą informację na temat wydarzeń realizowanych przez Centra na rzecz poradnictwa zawodowego i edukacyjnego na poziomie krajowym i międzynarodowym (wizyty studyjne, szkolenia, seminaria, konferencje), których były organizatorami lub aktywnymi uczestnikami.

Słowo wstępne skierowała do czytelników Pani Alison Crabb, Naczelnik Wydziału Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne Komisji Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji:

Euroguidance Highlights 2018

Highlights 2018
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone