Aktualności

Praca

Praca

Cross Border Seminar 2019 - Bled (Słowenia)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kolejna edycja Cross Border Seminar (CBS), zorganizowana przez Narodowe Centrum Poradnictwa Zawodowego (Euroguidance Słowenia) odbyła się w dniach 14-15 maja 2019 r. w Bled (Słowenia). Tegoroczne wydarzenie nosiło tytuł „Umiejętności dla przyszłości” (Skills for the future) i było kolejnym z cyklu seminariów, które odbywają się corocznie w krajach, działających w ramach Sieci Eurodoradztwo.

Tematyka wydarzenia koncentrowała się głównie na skutkach szybkiego rozwoju technologicznego, w związku z którym doradcy zawodowi stawiają obecnie czoła pytaniom na temat zmian, dotyczących kształtowania karier oraz zawodów i umiejętności, które w przyszłości będą pożądane na rynku pracy. Dyskusja dotyczyła również dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie z tymi wyzwaniami w kontekście doradzania klientom przy wyborze ścieżek kariery.

Podczas seminarium odbyło się także nieformalne spotkanie krajowych koordynatorów Sieci, podczas którego miały zostać podjęte kluczowe ustalenia odnośnie organizacji przyszłorocznej edycji CBS. Wolę jego organizacji zgłosiła zarówno Portugalia, jak też Słowacja. Ustalono, w skutek rozbieżności zdań, że decyzja  w ww. zakresie zostanie podjęta w terminie późniejszym.

Wartym podkreślenia jest, iż tematyka tegorocznego seminarium Cross Border, jak również zaangażowanie przedstawicieli państw działających w ramach Sieci potwierdza, że usługa poradnictwa zawodowego jest w naszej części Europy niezmiennie bardzo ważnym elementem pomocy świadczonej klientom.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone