Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo w Helsinkach (Finlandia)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 15-16 października 2019 r. – Fińskie Centrum Edukacji Finnish National Agency for Education (EDUFI) zorganizowało w Helsinkach spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo, połączone ze spotkaniami Grup Roboczych Sieci. W spotkaniu jako reprezentanci polskiego Centrum Eurodoradztwa wzięli udział przedstawiciele Departamentu Rynku Pracy MRPiPS.

Podczas spotkania omawiane były sprawy dotyczące postępu realizacji prac w  projekcie Euroguidance. Ponadto zostały przekazane informacje z Komisji Europejskiej na temat realizowanych zadań i oczekiwań wobec Sieci Eurodoradztwo m.in. w zakresie promocji portalu Europass. Organizatorzy spotkania omówili również fiński system edukacji.

Informacje w tym zakresie dostępne są na następujących stronach:

https://www.educationfinland.fi

https://www.oph.fi/en/about-us/contact

Udział w spotkaniu był okazją do nawiązania bliższej współpracy z przedstawicielami Sieci z innych krajów, co ułatwi kontynuowanie we właściwy sposób realizację projektu Eurodoradztwo Polska w resorcie pracy.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone