Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

7 listopada 2019 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. Najważniejszym zadaniem Zespołu jest rozwijanie i promowanie działań z obszaru poradnictwa zawodowego podejmowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz członkowie Zespołu Roboczego – kierownicy i doradcy zawodowi z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP. Spotkanie było kolejnym, począwszy od 2011 r., dorocznym spotkaniem ww. Zespołu, organizowanym z inicjatywy Departamentu Rynku Pracy.
Celem spotkania była prezentacja aktualnie realizowanych przez członków Zespołu aktywności z obszaru poradnictwa zawodowego oraz wypracowanie ustaleń umożliwiających zacieśnienie współpracy i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego w PSZ.

Podczas spotkania członkowie Zespołu, w ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, przedstawili prezentacje na temat działań podejmowanych przez CIiPKZ.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi w czasie spotkania:

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/publikacje

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone