Aktualności

Praca

Praca

Seminaria pt.: "Zintegrowany System Kwalifikacji – wyzwania i możliwości w kontekście całożyciowego poradnictwa zawodowego"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W dniach 26-27 listopada 2019 r. i 3-4 grudnia 2019 r. w Hotelu Radisson Blu w Warszawie, zorganizowane zostały dwa seminaria pt.: "Zintegrowany System Kwalifikacji – wyzwania i możliwości w kontekście całożyciowego poradnictwa zawodowego". Uczestnikami seminariów byli przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) ze wszystkich województw.
Głównym celem spotkania było przedstawienie pracownikom PSZ informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także struktury, treści i funkcji Polskiej Ramy Kwalifikacji i jej odniesień do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Seminarium poprowadzili eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych. Za organizację spotkania i rekrutację uczestników odpowiedzialny był Zespół Eurodoradztwo z Departamentu Rynku Pracy MRPiPS.
Serdecznie zapraszamy pracowników z urzędów pracy do uczestnictwa w kolejnych dwóch seminariach zaplanowanych na rok 2020.
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone