Publikacje

Edukacja

Studiuj za granicą

Studiuj za granicą

Jakub Oniszczuk

Praktyczny informator dla doradców zawodowych oraz uczniów na temat możliwości kształcenia na poziomie uniwersyteckim w wybranych krajach UE. Książka zawiera m.in. informacje na temat zasad rekrutacji, stypendiów, kosztów życia, warunków pobytu.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone