Publikacje

Edukacja

Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym

Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym

Materiały poseminaryjne

Celem książki jest wskazanie na wybrane, podstawowe aspekty diagnozy w doradztwie zawodowym. Zaprezentowano rodzaje diagnoz oraz metody diagnozowania. Zwrócono uwagę także na to jak doradcy zawodowi mogą profesjonalnie i odpowiedzialnie budować, rozwijać własne kompetencje zawodowe w obszarze diagnostyki.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone