Publikacje

Edukacja

Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej

Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej

Anna Paszkowska-Rogacz

Celem publikacji, która jest skierowana do nauczycieli, pedagogów oraz doradców zawodowych, jest pomoc w przygotowaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia roli zawodowej i świadomego kierowania swoją karierą. Pierwszy rozdział jest krótkim wprowadzeniem do tematu poradnictwa zawodowego. W rozdziałach od drugiego do piątego czytelnik znajdzie propozycje praktycznych ćwiczeń, które można przeprowadzić z uczniami zarówno indywidualnie, jak i grupowo. W rozdziale szóstym zamieszczona jest propozycja ewaluacji pracy doradczej.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone