Publikacje

Edukacja

Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery

Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery

Joanna Minta

Celem publikacji jest przybliżenie wybranych koncepcji poradnictwa kariery, oraz przedstawienie elementów warsztatu pracy doradcy kariery, które szczególnie mogą pomóc młodym ludziom i wszystkim, którzy ich wspierają w procesie projektowania i realizacji kariery. Przedstawiono także przykłady konkretnych zadań i ćwiczeń, które można wykorzystać w poradnictwie kariery.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone