Publikacje

Edukacja

Methods, techniques and tools to diagnose competences

Methods, techniques and tools to diagnose competences

Jerzy Bielecki (red.)

Publikacja prezentuje rezultaty międzynarodowego seminarium Cross Border, które odbyło się 14-15 maja 2013 r. w Warszawie. Jego celem było praktyczne zapoznanie się z metodami, technikami i narzędziami stosowanymi w diagnostyce kompetencji oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy krajami partycypującymi w spotkaniu, w którym wzięli udział przedstawiciele 10 krajów. W trakcie seminarium doradcy zawodowi uczestniczyli w wielu warsztatach prowadzonych przez specjalistów z poszczególnych krajów. Każdy z nich pokazał inne spojrzenie na temat diagnozy kompetencji. Publikacja zawiera materiały z poszczególnych warsztatów. Materiały wydane w języku angielskim.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone