Publikacje

Edukacja

Poradnictwo zawodowe w gimnazjum

Poradnictwo zawodowe w gimnazjum

Katarzyna Druczak
Joanna Minta

Publikacja skierowana jest do nauczycieli, którzy pracują z młodzieżą uczącą się w gimnazjum. Jest jedną z propozycji wspierania gimnazjalistów w planowaniu przez nich własnych ścieżek edukacyjno-zawodowych. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi nauczycieli przedmiotów na zagadnienia z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, które mają charakter ponadprzedmiotowy i w różnym wymiarze są obecne w edukacji.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone