Publikacje

Edukacja

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Praca zbiorowa
Agnieszka Pfeiffer (red.)

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie szkołom i placówkom systemu oświaty oraz ich organom prowadzącym przykładów realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone