Publikacje

Edukacja

Informacja edukacyjno-zawodowa dla publicznych bibliotek pedagogicznych

Informacja edukacyjno-zawodowa dla publicznych bibliotek pedagogicznych

Małgorzata Rosak

Publikacja skierowana jest do pracowników bibliotek pedagogicznych. Przybliża ona temat wspomagania innych instytucji edukacyjnych przez biblioteki pedagogiczne w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W opracowaniu można znaleźć informacje na temat aktów prawnych regulujących działanie doradztwa edukacyjnego, obszarów i tematów z jakimi mogą się zgłaszać do biblioteki nauczyciele szukający wsparcia oraz bogatą bazę informacji gdzie szukać nieodpłatnych publikacji, narzędzi i innych materiałów mogących wesprzeć pracę doradcy czy innego nauczyciela realizującego w szkole zajęcia z doradztwa. Celem publikacji jest ukazanie biblioteki pedagogicznej jako miejsca, w którym znajdują się zbiory przydatne w pracy doradczej, po drugie jako miejsca spotkań osób zainteresowanych doradztwem w ramach sieci wsparcia a także jako źródło inspiracji do własnych działań w tym temacie.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone