Publikacje

Edukacja

Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych

Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych

Anna Paszkowska-Rogacz

Tematem książki są koncepcje teoretyczne, które wpłynęły na rozwój doradztwa zawodowego na świecie oraz stały się podstawą działań praktycznych doradców zawodowych. Przedstawione w niej analizy różnorodnych nurtów naukowych zakładają rozwijanie mitu o istnieniu jednego najlepszego sposobu objaśniania zjawiska wyboru zawodu. Publikacja pozwala również na lepsze poznanie i stosowanie różnorodnych teorii w pracy. Książka ta jest próbą syntezy i kompleksowego podejścia do doradztwa zawodowego. Zawarto w niej zarówno kontekst chronologiczny jak również ukazano podobieństwa miedzy poszczególnymi podejściami. W pracy tej ujęto również zapowiedzi nowych tendencji w doradztwie zawodowy.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone