Publikacje

Edukacja

Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia

Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia

Radosława Kompowska-Marek

Program zawiera propozycje scenariuszy zajęć oraz prezentacje multimedialne do wykorzystania w pracy z uczniami. Proponowany program należy dostosować do indywidualnych potrzeb uczniów oraz szkoły. Program jest rozpowszechniany na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC).

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone