Publikacje

Edukacja

Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska
Andrzej Czerkawski

Książka omawia kwestie etyczne i pojmowanie wartości moralnych w poradnictwie zawodowym, a także podstawowe pojęcia etyczne i zagadnienia aksjologiczne związane z działalnością pomocową. Analizuje również podstawowe wartości moralne przypisane do profesji doradcy zawodowego.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone