Publikacje

Edukacja

Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych Unii Europejskiej

Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych Unii Europejskiej

Anna Paszkowska-Rogacz

Celem niniejszej publikacji jest przekazanie polskim nauczycielom podstawowych informacji na temat wybranych europejskich rozwiązań edukacyjnych. Opracowanie dotyczy przede wszystkim kształcenia ogólnego na poziomie szkół podstawowych i średnich (gimnazjum i liceum). Zawiera ono także dwa przykłady pełnego opisu systemów szkolnych (z uwzględnieniem szkół zawodowych i wyższych) – irlandzkiego i duńskiego. Praca powstała na podstawie artykułów i raportów służących analizie zjawiska, jakim jest szkolne doradztwo zawodowe w Europie.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone