Publikacje

Edukacja

Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe

Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe

Anna Paszkowska-Rogacz
Elżbieta Olczak
Ewa Kownacka
Dominika Cieślikowska

Publikacja zawiera informacje na temat wielokulturowości i pracy z osobami odmiennymi kulturowo w kontekście podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby specjalizujące się w pracy z osobami odmiennymi kulturowo oraz doradca zawodowy specjalizujący się w doradztwie międzykulturowym. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone