Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego nr 1

Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego nr 1

Praca zbiorowa

Publikacja zawiera sześć artykułów poświęconych problematyce: interakcyjnych modeli poradnictwa, podstawom zawodoznawstwa, umiejętnościom doradcy, poradnictwu grupowemu, zadaniom doradcy świadczącego pomoc dla zakładu pracy oraz ocenie skuteczności jego działań.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone