Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym

Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje zagadnienia poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. W pierwszej części omówione zostały ogólne zagadnienia dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w drugiej problemy osób z wybranymi niepełnosprawnościami, a w trzeciej przedstawiono akty prawne dotyczące osób niepełnosprawnych oraz wykaz podmiotów świadczących im pomoc.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone