Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Metody grupowego poradnictwa zawodowego. Kurs inspiracji cz. II

Metody grupowego poradnictwa zawodowego. Kurs inspiracji cz. II

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje poszerzone i zaktualizowane założenia Kursu Inspiracji tzw. duńskiej metody poradnictwa grupowego. Część pierwsza to vademecum pedagogiczne przetłumaczone z języka duńskiego. Część druga to wskazówki praktyczne i przykładowe scenariusze zajęć. Materiały dydaktyczne opracowane zostały w oparciu o doświadczenia zebrane podczas przeprowadzania pilotażu metody.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone