Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Metody grupowego poradnictwa zawodowego. Metoda edukacyjna

Metody grupowego poradnictwa zawodowego. Metoda edukacyjna

Marie Therese Ho-Kim
Jean François Marti

Publikacja prezentuje założenia metody poradnictwa indywidualnego i grupowego tzw. Metody Edukacyjnej (metoda kanadyjska, która na grunt polski została zaadaptowana z Francji). Jest to sposób pracy z klientem, który odwołuje się do indywidualnego doświadczenia i „przeżycia” zarówno jednostki, jak i grupy, z którą pracuje doradca zawodowy.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone