Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy - Wielka Brytania

System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy - Wielka Brytania

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje system kształcenia, szkolenia i poradnictwa zawodowego w Wielkiej Brytanii. W pierwszej części omówiony został system edukacji i kształcenia zawodowego dla młodzieży, w drugiej system edukacji i kształcenia zawodowego dla osób dorosłych, a w trzeciej system poradnictwa zawodowego i sytuacja na rynku pracy oraz rola i funkcjonowanie Publicznych Służb Zatrudnienia.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone