Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności

Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności

Praca zbiorowa

Publikacja zawiera informacje przydatne doradcom zawodowym, konsultantom i orzecznikom w indywidualnej pracy z klientem z różnym rodzajem niepełnosprawności. Szczegółowo omówione zostały zagadnienia dotyczące przeciwskazań psychofizycznych do wykonywania określonych zawodów.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone