Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Planowanie kariery zawodowej

Planowanie kariery zawodowej

Edwin L. Herr
Stanley H. Cramer

Publikacja jest tłumaczeniem na język polski trzech artykułów z książki pt.: „Career Guidance and Counselling through the life span”, autorstwa Edwina L. Herr’a i Stanleya H. Cramer’a. Artykuły dotyczą problematyki orientacji i poradnictwa kariery, strategii udzielania pomocy w poradnictwie zawodowym oraz znaczenia informacji zawodowej w poradnictwie kariery.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone