Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Gotowość do zmian

Gotowość do zmian

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje program warsztatu Gotowość do zmian, który został przetłumaczony na język polski w ramach rządowego Programu Współpracy Polsko-Duńskiej, realizowanego w latach 1996-1998. Program warsztatu ukierunkowany jest na kształtowanie wśród uczestników umiejętności ogólnych i postaw ułatwiających podjęcie pracy, a następnie utrzymanie zatrudnienia.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone