Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Centra informacji i planowania kariery zawodowej w XXI w.

Centra informacji i planowania kariery zawodowej w XXI w.

Praca zbiorowa

Publikacja stanowi zbiór referatów i wystąpień zaprezentowanych przez przedstawicieli Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy w czasie ogólnopolskiej konferencji pt.: „Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w XXI wieku”. Konferencja odbyła się w dniach 13-15 grudnia 2000 r., w Krakowie.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone