Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

System instytucjonalny Unii Europejskiej

System instytucjonalny Unii Europejskiej

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje założenia systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej i szczegółowo charakteryzuje następujące zagadnienia: historia integracji, filary UE, instytucje i system prawa Wspólnoty Europejskiej, mechanizmy funkcjonowania, budżet, strategia rozszerzania, języki i symbole UE oraz adresy głównych instytucji UE.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone