Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego nr 2

Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego nr 2

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje założenia do warsztatu poszukiwania pracy prowadzonego przez amerykańskie służby zatrudnienia. Program warsztatu obejmuje m.in.: zagadnienia takie jak: samoocena, komunikowanie myśli, prezentacja przebiegu kariery zawodowej i sieć kontaktów.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone