Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia

Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje założenia tzw. metody hiszpańskiej będącej programem pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi, u których bariery psychiczne powodują brak motywacji do podjęcia działań związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. Celem programu jest nabywanie i rozwijanie przez osoby długotrwale bezrobotne umiejętności oraz przyjęcie nowych postaw ułatwiających aktywne poszukiwanie pracy.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone