Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Narodowe Centrum Zasobów poradnictwa zawodowego - rozwój eurodoradztwa

Narodowe Centrum Zasobów poradnictwa zawodowego - rozwój eurodoradztwa

Praca zbiorowa

Publikacja zawiera cztery artykuły na temat kierunków rozwoju poradnictwa zawodowego. Pierwszy dotyczy aktywności Sieci Narodowych Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego, drugi rosnącej roli technologii komputerowej w poradnictwie zawodowym, trzeci priorytetów Programu Leonardo da Vinci i czwarty międzynarodowych projektów realizowanych przez Krajowy Urząd Pracy.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone