Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Nowe trendy w poradnictwie zawodowym u progu XXI wieku

Nowe trendy w poradnictwie zawodowym u progu XXI wieku

Praca zbiorowa

Publikacja zawiera trzy artykuły na temat transnacjonalnego poradnictwa zawodowego. Pierwszy dotyczy metodyki oddziaływania informacyjnego w odniesieniu do różnych grup odbiorców, drugi zmian w przygotowaniu młodzieży do przejścia ze świata nauki na rynek pracy i trzeci roli transnacjonalnego poradnictwa zawodowego w procesie planowania kariery zawodowej.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone