Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Poradnictwo zawodowe na świecie. Refleksje ze światowej konferencji poradnictwa zawodowego

Poradnictwo zawodowe na świecie. Refleksje ze światowej konferencji poradnictwa zawodowego

Praca zbiorowa

Publikacja przedstawia wybrane referaty i wystąpienia zaprezentowane w czasie Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego (International Association of Educational and Vocational Guidance – IAEVG), pt.: „Doradca zawodowy – profesja, pasja, powołanie”. Kongres zorganizowany został w Warszawie, w dniach 29-31 maja 2002 r.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone