Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Planowanie kariery zawodowej cz. II

Planowanie kariery zawodowej cz. II

Praca zbiorowa

Publikacja jest tłumaczeniem na język polski artykułu z książki pt.: „Career Guidance and Counselling through the life span”, autorstwa Edwina L. Herr’a i Stanleya H. Cramer’a. Artykuł dotyczy m.in.: znaczenia informacji w procesie orientacji zawodowej i poradnictwa kariery oraz roli, jaką w nim odgrywają specjaliści ds. poradnictwa kariery i rozwoju kariery zawodowej.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone