Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Po wiedzę i pracę do Unii Europejskiej

Po wiedzę i pracę do Unii Europejskiej

Ewa Flaszyńska

Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanych mobilnością edukacyjną i zawodową. Zawiera praktyczne wskazówki i informacje na temat swobodnego przepływu osób w UE, praktyk studenckich, uznawania dyplomów dla celów akademickich i zawodowych, możliwości podjęcia pracy i samozatrudnienia w krajach UE oraz zatrudnienia w instytucjach europejskich.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone