Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Jakość w poradnictwie zawodowym

Jakość w poradnictwie zawodowym

Praca zbiorowa

Publikacja zawiera trzy artykuły na temat problematyki jakości w poradnictwie zawodowym, przygotowane przez pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP i Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy dotyczy metodyki badania jakości w poradnictwie zawodowym, drugi relacji klient-doradca zawodowy i trzeci standardów usług rynku pracy na przykładzie poradnictwa zawodowego.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone